Sujungtos bylos C-807/18 ir C-39/19: 2020 m. rugsėjo 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Törvényszék (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Telenor Magyarország Zrt. / Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Elektroniniai ryšiai – Reglamentas (ES) 2015/2120 – 3 straipsnis – Atvira interneto prieiga – 3 straipsnio 1 dalis – Galutinių paslaugų gavėjų teisės – Teisė į prieigą prie taikomųjų programų ir paslaugų ir teisė jomis naudotis – Teisė teikti taikomąsias programas ir paslaugas – 3 straipsnio 2 dalis – Susitarimų ar komercinės praktikos, ribojančių galutinių paslaugų gavėjų galimybę naudotis teisėmis, draudimas – Sąvokos „susitarimai“, „komercinė praktika“, „galutiniai paslaugų gavėjai“ ir „vartotojai“ – Vertinimas, ar egzistuoja galutinių paslaugų gavėjų galimybės naudotis teisėmis apribojimas – Taisyklės – 3 straipsnio 3 dalis – Pareiga valdyti srautą vienodomis sąlygomis be diskriminavimo – Galimybė įgyvendinti pagrįstas srauto valdymo priemones – Priemonių, kuriomis blokuojamas arba sulėtinamas srautas, draudimas – Išimtys – Komercinė praktika, kai siūlomi paslaugų paketai, kuriuos užsisakę klientai įsigyja paslaugų rinkinį, suteikiantį jiems teisę be apribojimų naudotis nustatytu duomenų kiekiu, į kurį neįtraukiamas naudojimasis tam tikromis konkrečiomis taikomosiomis programomis ir paslaugomis, kurioms taikomas „nulinis tarifas“, ir išnaudoję tą duomenų kiekį jie gali toliau be apribojimų naudotis tomis konkrečiomis taikomosiomis programomis ir paslaugomis, o kitoms taikomosioms programoms ir paslaugoms taikomos priemonės, kuriomis srautas blokuojamas arba sulėtinamas)