C-807/18. és C-39/19. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2020. szeptember 15-i ítélete (a Fővárosi Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Telenor Magyarország Zrt. kontra a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (Előzetes döntéshozatal – Elektronikus hírközlés – (EU) 2015/2120 rendelet – 3. cikk – Nyílt internet-hozzáférés – A 3. cikk (1) bekezdése – A végfelhasználók jogai – Az alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, valamint az azok használatához való jog – Az alkalmazások és szolgáltatások nyújtásához való jog – A 3. cikk (2) bekezdése – A végfelhasználók jogainak gyakorlását korlátozó megállapodások és kereskedelmi gyakorlatok tilalma – A „megállapodások”, „kereskedelmi gyakorlatok”, „végfelhasználók” és „fogyasztók” fogalma – A végfelhasználók jogai gyakorlása korlátozásának fennállásával kapcsolatos vizsgálat – Szabályok – A 3. cikk (3) bekezdése – A forgalommal kapcsolatos egyenlő és hátrányos megkülönböztetéstől mentes bánásmód kötelezettsége – Az észszerű forgalomszabályozási intézkedések alkalmazásának lehetősége – A forgalmat blokkoló és lassító intézkedések tilalma – Kivételek – Olyan csomagokat kínáló kereskedelmi gyakorlatok, amelyek alapján az azokra előfizető ügyfelek egy meghatározott adatmennyiség korlátlan felhasználására jogosító díjcsomagot vásárolnak, anélkül hogy beszámítanák a „nullás díjszabásba” tartozó bizonyos alkalmazások és kiemelt szolgáltatások használatát, és az ügyfelek ezen adatmennyiség kimerítését követően továbbra is korlátozás nélkül használhatják ezeket az alkalmazásokat és kiemelt szolgáltatásokat, miközben a többi alkalmazásra és szolgáltatásra forgalmat blokkoló vagy lassító intézkedéseket alkalmaznak)