Spojeni predmeti C-807/18 i C-39/19: Presuda Suda (veliko vijeće) od 15. rujna 2020. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Fővárosi Törvényszék – Mađarska) – Telenor Magyarország Zrt. protiv Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke („Zahtjev za prethodnu odluku – Elektroničke komunikacije – Uredba (EU) 2015/2120 – Članak 3. – Pristup otvorenom internetu – Članak 3. stavak 1. – Prava krajnjih korisnika – Pravo pristupa aplikacijama i uslugama i pravo njihove upotrebe – Pravo pružanja aplikacija i usluga – Članak 3. stavak 2. – Zabrana dogovora i poslovnih praksi koji ograničavaju ostvarivanje pravâ krajnjih korisnika – Pojmovi „dogovori”, „poslovne prakse”, „krajnji korisnici” i „potrošači” – Ocjena postojanja ograničenja pravâ krajnjih korisnika – Modaliteti – Članak 3. stavak 3. – Obveza jednakog i nediskriminirajućeg postupanja s prometom – Mogućnost provedbe opravdanih mjera upravljanja prometom – Zabrana mjera blokiranja i usporavanja prometa – Iznimke – Poslovne prakse koje se sastoje od ponude paketa usluga koji predviđaju da klijenti koji se na njih pretplate plaćaju pretplatu koja im daje pravo neograničene upotrebe određene količine podataka a da se u nju ne uračunava upotreba određenih posebnih aplikacija i usluga koje su obuhvaćene „tarifom bez dodatnih troškova” te da, nakon što potroše tu količinu podataka, mogu nastaviti neograničeno upotrebljavati te posebne aplikacije i usluge, dok se na ostale aplikacije i usluge primjenjuju mjere blokiranja ili usporavanja prometa”)