Yhdistetyt asiat C-807/18 ja C-39/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 15.9.2020 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Fővárosi Törvényszék – Unkari) – Telenor Magyarország Zrt. v. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (Ennakkoratkaisupyyntö – Sähköinen viestintä – Asetus (EU) 2015/2120 – 3 artikla – Avoin internetyhteys – 3 artiklan 1 kohta – Loppukäyttäjien oikeudet – Oikeus päästä sovelluksiin ja palveluihin ja käyttää niitä – Oikeus tarjota sovelluksia ja palveluja – 3 artiklan 2 kohta – Loppukäyttäjien oikeuksien käyttämistä rajoittavien sopimusten ja kaupallisten käytäntöjen kielto – Käsitteet ”sopimukset”, ”kaupalliset käytännöt”, ”loppukäyttäjät” ja ”kuluttajat” – Loppukäyttäjien oikeuksien käyttöön kohdistuvan rajoituksen olemassaolon arviointi – Yksityiskohtaiset menettelysäännöt – 3 artiklan 3 kohta – Velvollisuus kohdella tietoliikennettä yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi – Mahdollisuus soveltaa kohtuullisia liikenteenhallintatoimenpiteitä – Liikenteen estämistä ja hidastamista koskevien toimenpiteiden kielto – Poikkeukset – Kaupalliset käytännöt, jotka muodostuvat sellaisen tarjousyhdistelmän tarjoamisesta, jonka mukaan sen tilaavat asiakkaat ostavat palvelupaketin ja sen nojalla saavat oikeuden käyttää rajoituksetta tietyn datansiirtomäärän, josta ei vähennetä niin sanottuun nollatariffiin kuuluvien tiettyjen sovellusten ja palvelujen käyttöä, ja tämän datansiirtomäärän käyttämisen jälkeen asiakkaat voivat edelleen käyttää näitä tiettyjä sovelluksia ja palveluja rajoituksetta mutta muihin sovelluksiin ja palveluihin sovelletaan liikenteen estämistä tai hidastamista koskevia toimenpiteitä)