Decyzja Rady (UE) 2020/2078 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu Współpracy Celnej UE–Kanada w odniesieniu do przyjęcia decyzji dotyczącej wzajemnego uznawania programu „Partners in Protection” Kanady oraz programu upoważnionego przedsiębiorcy Unii Europejskiej