Rådets afgørelse (EU) 2020/2078 af 10. december 2020 om den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Blandede Toldsamarbejdsudvalg EU/Canada for så vidt angår vedtagelsen af afgørelsen om gensidig anerkendelse af Canadas »Partners in Protection«-program og Den Europæiske Unions program for autoriserede økonomiske operatører