Zadeva C-472/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Španija) 24. avgusta 2016 – Jorge Luís Colino Sigüenza/Ayuntamiento de Valladolid in IN-PULSO MUSICAL Sociedad Cooperativa