Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2165 z dne 17. decembra 2019 o odobritvi spremembe specifikacij novega živila olje iz semen koriandra (Coriandrum sativum) v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (Besedilo velja za EGP)