Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2165 tas-17 ta’ Diċembru 2019 li jawtorizza t-tibdil tal-ispeċifikazzjonijiet tal-ikel ġdid iż-żejt taż-żerriegħa tal-kosbor mill-Coriandrum sativum skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)