Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2165 на Комисията от 17 декември 2019 година за разрешаване, в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета, на промяна в спецификациите на новата храна масло от семена на кориандър, получено от Coriandrum sativum, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (текст от значение за ЕИП)