Komisijas Lēmums (2003. gada 19. februāris), ar kuru trešo reizi groza Lēmumu 2002/308/EK, ar ko izstrādā apstiprināto zonu un apstiprināto saimniecību sarakstu attiecībā uz vienu vai vairākām zivju slimībām – vīrusu hemorāģisko septicēmiju (VHS) un infekciozo hematopoētisko nekrozi (IHN) (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 558)Teksts attiecas uz EEZ