2003/114/EY: Komission päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2003, tarttuvan vertamuodostavan kudoksen kuolion (IHN) ja/tai virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) osalta hyväksyttyjen vyöhykkeiden ja kalanviljelylaitosten luetteloista tehdyn päätöksen 2002/308/EY muuttamisesta kolmannen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 558)