Projektas EB ir ELPA bendro tranzito Jungtinio Komiteto sprendimas iš dalies keičiantis 1987 m. gegužės 20 d. Konvenciją dėl bendrosios tranzito procedūros - Bendrijos bendrosios pozicijos projektas