Komission asetus (EU) 2020/748, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2020, merikrotteja alueilla 8c, 9 ja 10 sekä unionin vesillä CECAF-alueella 34.1.1 koskevan kalastuskiellon vahvistamisesta Ranskan lipun alla purjehtivien alusten osalta