Asia F-55/08 RENV: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.11.2014 – De Nicola v. EIP (Henkilöstö — Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen ratkaisun kumoamisen jälkeen — EIP:n henkilöstö — Arviointi — Valituslautakunnan päätöksen lainvastaisuus — Vahingonkorvausvaatimusta ei ole tarpeen ratkaista)