Verordening (EU) nr. 817/2013 van de Commissie van 28 augustus 2013 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat betreft octenylbarnsteenzuurgemodificeerde Arabische gom Voor de EER relevante tekst