MNENJE Odbora za proračun za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1365/75 Sveta (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)) Pripravljavec mnenja: Jens Geier