Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/113 af 24. januar 2018 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet acetamiprid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EØS-relevant tekst. )$