Europos Sąjungos sprendimų dėl vaistų rinkodaros leidimų santrauka 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. vasario 28 d. (Sprendimai priimti pagal Direktyvos 2001/83/EB 34 straipsnį arba Direktyvos 2001/82/EB 38 straipsnį)