Zaak C-559/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 september 2017 door Cafés Pont SL tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 20 juli 2017 in zaak T-309/16, Cafés Pont/EUIPO — Giordano Vini