Vec C-616/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 30. novembra 2011 — T-Mobile Austria GmbH/Verein für Konsumenteninformation