Lieta C-616/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 30. novembrī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) — T-Mobile Austria GmbH/Verein für Konsumenteninformation