Asia C-616/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 30.11.2011 — T-Mobile Austria GmbH v. Verein für Konsumenteninformation