Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2168, annettu 20 päivänä syyskuuta 2017, asetuksen (EY) N:o 589/2008 muuttamisesta ulkokanojen munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta silloin, kun kanojen pääsyä laidunalueelle on rajoitettu$