Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 41, 2008