KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1709/96 av den 30 augusti 1996 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar