Mål T-540/20: Talan väckt den 27 augusti 2020 – Jushi Egypt for Fiberglass Industry mot kommissionen