Дело T-540/20: Жалба, подадена на 27 август 2020 г. — Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Комисия