Rahoitustuen myöntämispäätöksen tärkeimpien kohtien julkaiseminen koheesiorahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1164/94 mukaisesti