Conclusie van advocaat-generaal Tesauro van 14 mei 1996.