Forslag til afgørelse fra generaladvokat Tesauro fremsat den 14. maj 1996.