Likvidācijas procedūra Elite Insurance Company Limited likvidācijas procedūra