97/749/EG: Beschikking van de Commissie van 24 oktober 1997 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van het communautair referentielaboratorium voor klassieke varkenspest, Hannover, Duitsland