Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1069 av den 19 juni 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 877/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 473/2013 om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet