YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto), 7 päivänä toukokuuta 1998, asiassa C-124/96, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Espanjan kuningaskunta, jota tukee Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY - Urheiluun tai liikuntakasvatukseen läheisesti liittyvien palvelujen arvonlisäverovapautus - Kielletyt rajoitukset)