Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1469, 6. oktoober 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Malostonska kamenica“ (KPN)