98/465/EY: Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä heinäkuuta 1998, alueiden komitean tanskalaisten varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä