Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 4 juni 1999 in zaak T-141/96: Bergpracht Milchwerk GmbH & Co. KG e.a. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Afdoening zonder beslissing)