Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 4 päivänä kesäkuuta 1999 asiassa T-141/96, Bergpracht Milchwerk GmbH & Co. KG ym. vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Lausunnon antamisen raukeaminen)