ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Трети доклад за напредъка при изпълнението на стратегията и плана за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците