Besluit (EU) 2020/2123 van de Commissie van 11 november 2020 tot verlening van een derogatie voor de Kriegers Flak Combined Grid Solution aan de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk Denemarken op grond van artikel 64 van Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 7948) (Slechts de teksten in de Deense en de Duitse taal zijn authentiek) (Voor de EER relevante tekst)