ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 2039/97 του Bernhard RAPKAY προς την Επ τροπή. Διάθεση κοινοτικών κονδυλίων στην ανατολική περιοχή του Ρουρ (στις πόλεις Dortmund και Hamm, και την επαρχία Unna) (Συμπληρωματ κή απάντηση)