Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal i form av skriftväxling om ett tilläggsprotokoll om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor till frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz