SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 585/97 van Alexandros ALAVANOS aan dee Raad. Tenuitvoerlegging van het Philoxenia-programma