Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1036, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2019, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin ”Zagorski mlinci” (SMM)