Mål C-364/12: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 5 februari 2013 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Barcelona — Spanien) — Miguel Fradera Torredemer, Teresa Torredemer Marcet, Enrique Fradera Ohlsen, Alicia Fradera Torredemer mot Corporacion Uniland SA.$