Zaak C-364/12: Beschikking van de president van het Hof van 5 februari 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de Barcelona — Spanje) — Miguel Fradera Torredemer, María Teresa Torredemer Marcet, Enrique Fradera Ohlsen en Alicia Fradera Torredemer/Corporación Uniland, S.A.$