Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1357, annettu 25 päivänä syyskuuta 2020, tilapäisen tuen myöntämisestä Slovakian tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena