Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72 2020/C 172/03