Дело C-57/14 P: Жалба, подадена на 4 февруари 2014 г. от Recaro Holding GmbH, по-рано Recaro Beteiligungs-GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 21 ноември 2013 г. по дело T-524/12, Recaro Holding GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)